Lokalizacné systémy

Zariadenia na vyhladavanie vozidiel a osob.

CA-1803BT.RJ ATHOS

Popis:

Verzia RJ v balení neobsahuje diaľkové ovládače, sirénu ani záložnú batériu. Je predovšetkým určená na monitoring pohybu firemných vozidiel, pri ktorých nie je požiadavka na zabezpečenie (GPS/GSM pager - režim RESET3).

Pracuje v režime GPS/GSM pager (RESET 3) a má rovnaké vlastnosti ako model CA-1802, má však navyše zabudovaný GPS modul (Global Positioning System). Ten je integrovaný priamo vo vnútri riadiacej jednotky. Modul GPS umožňuje presné sledovanie pohybu vozidla prostredníctvom satelitného systému. Informácie, ktoré sú poskytnuté z GPS, obsahujú údaje o zemepisnej šírke, zemepisnej dĺžke, nadmorskej výške a rýchlosti pohybu. Tieto údaje je možné získať SMS-kou alebo priamo sledovať pohyb vozidla na mape pomocou bezplatnej webovej aplikácie GSMLink. Systém má vnútornú pamäť na niekoľko tisíc polôh. Uložené údaje je potom možné načítať a použiť pre sledovanie prevádzky vozidla.

Bezplatné sledovanie prevádzky vozidla
Sledovanie pohybu vozidla je dostupné cez bezplatnú webovú stránku www.GSMLink.sk. V autoalarme je možné nastaviť, ako často má pri jazde zapisovať body, ktorými vozidlo prechádza. Tie sa dajú z pamäte načítať s presným časom a informáciou o rýchlosti. Každý zapísaný bod sa dá zobraziť na mape.

Služba Kniha jázd
Pre podrobnejšie sledovanie vozidiel je možné použiť službu „Kniha jázd“, ktorá umožňuje z jedného, alebo viacerých firemných vozidiel automaticky sťahovať informácie o jednotlivých jazdách vozidla. Na externom serveri sa eviduje kompletný záznam o prevádzke vozidla s presným určením, kedy a kam vozidlo jazdilo, dĺžka jazdy v kilometroch, čas strávený za volantom, priemerná a maximálna rýchlosť, identifikácia vodiča, služobná / súkromná jazda apod. Jazdy je možné prostredníctvom webovej stránky so zabezpečeným prístupom zobrazovať v textovej forme alebo aj na mape.

Služba Dispečing (on-line monitoring v reálnom čase)
Vozidlá sú pri službe Dispečing nastavené tak, že počas jazdy neustále v pravidelnom intervale (napr. 15 sekúnd) posielajú svoju presnú satelitnú polohu na externý server. Zákazník tak po prihlásení sa na server vidí pohybujúce sa ikony svojich vozidiel na mapovom podklade v reálnom čase.

Služby „Kniha jázd“ a "Dispečing" sú platené, ale cenovo veľmi dostupné služby, ktorých výstupom je aj podrobný dátový súbor o prevádzke vozidla slúžiaci pre účtovníctvo.

Výhody monitorovania vozidiel
- výrazné a viditeľné administratívne úspory
- psychologický dopad na vodičov (zodpovednejší prístup)
- minimalizovanie čiernych jázd až o 95%
- dôsledná kontrola pracovníkov na výkon
- zefektívnenie jázd, výrazná úspora pohonných hmôt
- prehľad pozícií vozidiel v podrobných mapových podkladoch
- kniha jázd sa generuje automaticky bez manuálneho zasahovania
- zariadenie plní zároveň úlohu kvalitného zabezpečovacieho systému
- počiatočné náklady sa v niektorých prípadoch vrátia už za 3 mesiace.


Navigácia a nastavenie
Autoalarm má integrovaný Bluetooth modul, pomocou ktorého sa bezdrôtovo prenášajú informácie o presnej polohe vozidla počas jazdy. Tieto informácie je možné prenášať do vreckového počítača, alebo na mobilný telefón a dokáže vás na základe spolupráce s navigačným softvérom navigovať pri jazde automobilom.

 


Späť