Autoalarmy

CobraConnex

Popis:

Vyhľadávací systém CobraConnex je založený na technologii GSM a GPS a slúži na aktívnu lokalizáciu vozidiel.

Bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému zaručuje hlavný server vo Švajčiarsku a roamingová SIM karta švajčiarskeho GSM operátora SUNRISE.
V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom je vyslaný signál na pult bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje 24-hodinové stráženie vozidla na území Slovenskej republiky. Majiteľ vozidla je v takomto prípade takisto upozornený a kontrolu nad vozidlom preberá pult bezpečnostnej služby, ktorá vykoná štandardnú protikrádežovú procedúru (aktivácia blokovania motora, výstražná sekvencia, sledovanie vozidla...).

Pult bezpečnostnej služby je prepojený on-line s partnerskými bezpečnostnými agentúrami CobraConnex v 36 európskych krajinách. Aktuálny zoznam krajín, kde je možné dohľadanie odcudzeného vozidla prostredníctvom partnerských bezpečnostných agentúr je uvedený v prílohe.

Montáž systému CobraConnex je prevádzaná výhradne v autorizovaných montážnych strediskách. Popis fungovania, možností a ovládania CobraConnex v profile GREEN, nájdete v tomto dokumente

Elektronický systém CobraConnex bol navrhnutý a vyrobený firmou Cobra Automotive Technologies, ktorá spĺňa požiadavky systému kvality ISO 9001 a od roku 2003 taktiež požiadavky nových stanov ISO TS16949, určené pre automobilový priemysel. Systém CobraConnex inštalovaný vo Vašom vozidle predstavuje najvyšší stupeň elektronického zabezpečenia vozidiel.
Cobra Automotive Technologies Group je jedným z najvýznamnejších producentov v oblasti elektronických riešení zabezpečenia vozidiel. Je partnerom významným automobilovým výrobcom v Europe, USA a Japonsku. V európskych i mimoeurópskych krajinách je Cobra zastúpena prostredníctvom siete partnerov. Cobra bola založena v roku 1973. Hlavná základňa pre výskum, vývoj a výrobu je umiestnena vo Varese v Taliansku.

connextop.jpg


CobraConnex bol navrhnutý spoločnosťou Cobra - popredným dodavateľom zabezpečovacej techniky pre vozidla, pasažierov a transportovaný tovar.

CobraConnex umožňuje priame riešenie akejkoľvek kritickej udalosti (krádež, stav núdze, agresia) za použitia nejmodernejšej technologie GSM, GPS a internetu.

CobraConnex umožňuje uživatelovi nepretržitú kontrolu vozidla prostredníctvom internetu a telefónu (mobilného alebo pevnej linky). Zabezpečené spojenie zaisťuje jednoduché ovládanie implementovaných funkcií.

V prípade krádeže alebo agresie, CobraConnex využívá asistenciu bezpečnostných agentúr, ktoré riešia kritickú udalosť s využitím funkcie lokalizácie a znehybnenia vozidla a upozornie o danej skutočnosti majiteľa vozidla a políciu.


Funkcie

Untitled_2_copy.jpgBlokácia motora (imobilizér). Dialkové blokovanie vozidla za účelom zabránenia jeho použitia.


Untitled_5_copy.jpgVýstražná sekvencia. Tato funkcia umožňuje zastrašiť zlodejov v prípade krádeže alebo agresie. Sekvencia spustí sirénu a výstražné svetlá na 15 sekúnd.


Untitled_7_copy.jpgServisný režim. Funkcia umožňujúca obmedzenie činnosti systému počas servisných prác na vozidle (zabránenie odosielania falošných poplachov bezpečnostnej agentúre).


Untitled_8_copy.jpgTransportný režim. Funkcia umožňujúca obmedzenie činnosti systému v prípada prepravy vozidla napr. vlakom, nákladným autom, trajektom apod. (zabránenie odosielania falošných poplachov bezpečnostnej agentúre).


Služby

Untitled-1 copy_1.jpgCobraConnex zahrňuje bezpečnostné a komfortné služby:
v prípade krádeže je okamžite informovaný majiteľ vozidla a je zahájený bezprostredný zásah bezpečnostnou agentúrou. Bezpečnostná agentúra kontaktuje majiteľa alebo uživateľa vozidla, aby overila krádež vozidla. Následne agentúra informuje políciu o danej udalosti a znemožní uživateľovi (majiteľovi vozidla) operovať so systémom, aby nedochádzalo ku konfliktu s riadením udalosti bezpečnostnou agentúrou.
Na vyhradenom telefonnom čísle sa podľa potreby môže uživateľ spojiť s operátormi.


Bezpečnostná agentúra: aktívna 24 hodín denne, 7 dní v týždni upozorňuje políciu o krádeži potvrdenej majiteľom ,alebo uživateľom vozidla.

Zákaznické služby: v prevádzke počas pracovných dní od 9 hod do 13 hod a od 14 hod do 18 hod. Poskytuje informácie o službách a slúží taktiež k riešeniu problémov spojených s používáním webovej a hlasovej aplikácie.

Webové rozhranie poskytuje uživateľovi spoľahlivý a bezpečný prístup ku vyššie popísaným bezpečnostným a komfortným funkciám.

Untitled-2 copy_1.jpg

CobraConnex je telematický systém na bázi klient/server. Cobra sa špecializuje na oblasť zabezpečenia vozidiel. Viac než 30-ročné skúsenosti využila pri konštrukcii technologicky vyspelého zariadenia.

Elektronický systém CobraConnex 2112 bol navrhnutý a vyrobený firmou Cobra, ktorá splňuje požadavky systému kvality ISO 9001 a od roku 2003 taktiež požiadavky nových stanov ISO TS16949, určené pre automobilový priemysel. Systém CobraConnex inštalovaný vo Vašom vozidle predstavuje nejvyšší stupeň elektronického zabezpečenia vozidiel.

Untitled-3 copy_1.jpgSIM karta Sunrise garantuje vzájomnú súčinnosť s viacej ako 240 telematickými operátormi a z dôvodu bezpečnosti používa iba SMS prenos. Prepínaním z jedného operátora na iného zaisťuje maximálne pokrytie a optimálnu prenosovú rýchlosť.

GPS Trimble, Trimble Lassen PL GPS je miniatúrny nízkoenergetický GPS modul konštruovaný predným svetovým dodavateľom lokalizačnej technologie.

GSM Siemens TC35 je jeden z najspoľahlivejších GSM modulov. Má malé rozmery, váhu a nízku spotrebu.


Server je integrovaný modulárny a vysoko spoľahlivý softwarový systém. Hlavná časť servera je umiestená vo Švajčiarsku a je priamo spojená s infraštruktúrou GSM operátora Sunrise.

Mapové zobrazenie TeleAtlas je najširšie a najpodrobnejšie európske a severoamerické mapové zobrazenie poskytované predným svetovým dodavateľom digitálnej kartografie, dodavateľom dát pre rozvoj informačných systémov a geografických lokalizacii.

Webraska je tvorca softwaru pre zobrazenie map na internete. Webraska vyvíja vyspelé softwarové riešenia pre účely integrovania a zprístupnenia telematických služieb založených na lokalizačnej technológii.

Oracle 9i je databáza používaná pre správu zoznamu prevedených príkazov a výmenu dát v reálnom čase. Úplná integrácia s prenosovým systémom zaručuje vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť vymananých správ medzi uživateľom a vozidlom.

Pokrádežový vyhľadávací systém CobraConnex ponúkame v 2 následujúcich službách:ORANGE:

služba určená pre zákazníkov požadujúcich maximálnu jednoduchosť. Služba zaisťuje základnú ochranu vozidla výhradne v spolupráci s pultom bezpečnostnej služby. Pri odcudzení vozidla je automaticky odoslaná poplachová správa a bezpečnostná služba úplne samostatne zaisťuje dohľadanie vozidla. Systém stráži poškodenie alebo odpojenie CobraConnex jednotky a neoprávnený pohyb auta s vypnutým zapaľovaním.
Pre službu ORANGE je použitá hardwarová platforma Cobra 2113.


GREEN:

služba určená pre zákazníkov požadujúcich maximálnu jednoduchosť a pohodlnú obsluhu. Služba zaisťuje maximálnu ochranu vozidla v spolupráci s pultom bezpečnostnej služby. Pri krádeži vozidla je automaticky odoslaná poplachová správa a bezpečnostná služba úplne samostatne zaisťuje dohľadanie vozidla. Systém stráži poškodenie alebo odpojenie CobraConnex zariadenia a neoprávnený pohyb vozidla s aktívnym systémom. Užívateľ so sebou nosí bezkontaktný chip (tzv. kartu vodiča), ktorý automaticky aktivuje/deaktivuje systém a zabraňuje tým neoprávnenému štartu motora i v prípade krádeže originálnych kľúčov od vozidla. K jednotke je možné pripojiť poplachový výstup autoalarmu. Uživateľ pomocou hlasovej a webovej aplikacie môže definovať komunikačné prostriedky (telefón, fax, SMS a e-mail), má možnosť nastaviť servisný a transportný režim. Minimálna dĺžka trvania poskytovaných služieb je 1 rok.
Pre službu GREEN je použitá hardwarová platforma Cobra 2112.

Partneri


SIEMENS

Untitled-4 copy_1.jpgSiemens je partner Cobra vďaka privilegovanej dohode týkajícej sa integrácie GSM modulu – TC 35.
www.siemens.comORACLE

Untitled-5 copy_1.jpgDatabáza používaná pre správu zoznamu prevedených príkazov a výmenu dát v reálnom čase. Úplná integrácia s prenosovým systémom zaručuje vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť vymieňaných správ medzi uživateľom a vozidlom.
www.oracle.com


AND Automotive Navigation data

Untitled-6 copy_1.jpgAND Automotive Navigation Data je predným dodavateľom mapových podkladov pre štáty strednej a východnej Európy.
www.and.comBENOMAD

Untitled-7 copy_1.jpgPoskytuje software pre zobrazenie a vyhľadávanie dát v mapách systému CobraConnex.
www.benomad.com
SUNRISE

Untitled-8 copy_1.jpgGarantuje vzájomnu prevádzkychopnosť (súčinnosť) s vac ako 300 telematickými operátormi a z dôvodu bezpečnosti prenosu používá iba SMS. Prepínaním z jedného operátora na iného zaisťuje maximálne pokrytie a optimálnu prenosovú rýchlosť.
www.sunrise.net


TELEATLAS

Untitled_9_copy.jpgCobra spolupracuje s firmou Teleatlas. Spoloočnosti podpísali celosvetové partnerstvo, takže je všetkým zákazníkom zaistena perfektná úroveň mapových podkladov.
www.teleatlas.comTRIMBLE

Untitled_10_copy.jpgCobra používá GPS systém vyvinutý společnostou Trimble integrujúci najmodernajšie technológie v lokalizácii a bezdrôtovej komunikáci.
www.trimble.com

Dokumenty na stiahnutie

Uloďż˝iďż˝Charakteristika systému


Uloďż˝iďż˝prezentácia služby GREEN
popis fungovania, možností a ovládania CobraConnex v profile GREEN

Späť