Lokalizacné systémy

Zariadenia na vyhladavanie vozidiel a osob.


CA-1803BT.RJ ATHOS

GSM/GPS logistická jednotka pre online monitoring

CobraConnex

Vyhľadávací systém CobraConnex je založený na technologii GSM a GPS a slúži na aktívnu lokalizáciu vozidiel.