Parkovacie snímace


PM Y-2605

Asistent cúvania so štyrmi senzormi, ktoré sa montujú do zadného nárazníka

PM Y-2616

Pre indikáciu vzdialenosti od prekážky používa PM Y2616 jednak akustickú signalizáciu a tiež displej

PM Y-2620

Pre indikáciu vzdialenosti od prekážky používa PM Y-2620 akustickú signalizáciu.

PM Y-2816

Asistent je dizajnovo identický s modelom PM Y-2616, obsahuje naviac 4 senzory pre montáž do predného nárazníka.

PM Y-2616 Flash

Identický výrobok s modelom PM Y-2616, avšak senzory v nárazníku sú pri cúvaní farebne podsvietené.

PM Y-2616 Flash PLUS

Flash PLUS je možnosť využiť podsvietenie senzorov ako prídavné smerové, výstražné a brzdové svetlo

ps2spz3

Parkovací systém s kamerou a 2 senzory v ŠPZ, 3"monitor

PM Y-2651C A

Kamerový parkovací modul. LCD displej v spätnom zrkadle